Vad säger analysen och hur du skapar automatiska rapporter – Webbinar

Vi presenterar verktyget för hur man får tydliga rapporter om drift, underhåll och användning av geodatatjänster.

Webbinariet handlar om resultatrapporter från analys av användning av geodatatjänster i Spatineo Monitor. Det är viktigt att gjorda investeringar i geodata betalar sig genom att den geografiska informationen används i samhället. Hur mycket används era geodatatjänster och hur presenterar ni användningen för ledningsgrupper och politiker som tar beslut om investeringar?

Grafiska rapporter tas enkelt fram regelbundet i Spatineo Monitor och skickas automatiskt till den sändlista du skapat. Visa upp nyckeltal om användning och tillgänglighet så att alla förstår att geografisk information gör nytta!
Praktiska exempel från Finlands miljöcentral och finska Lantmäteriverket kommer att visas. Tidigare webbinarier om analys av tillgänglighet och användare kan du se på www.giskvalitet.se.

Spatineo.jpg

Ad:


Free Technical Magazines

Today's Top Picks for Our Readers:
Recommended by Recommended by NetLine